2023. aastal on võistluspäev eelduslikult 22. juulil.

Kui ilmaprognoos 18. juulil 2023, s.t. 3 päeva enne maratoni toimumist (või järgnevatel päevadel), lubab tuule tugevust 22. juuliks Roomassaare sadamasse üle 8 m/s (s.h. puhangud), lükkub meremaraton eelduslikult 23. juulile või kui ka selleks ajaks lubab tugevat tuult, siis 21. juulile. 

Täpsest võistluspäevast anname registreerunutele e-kirja teel ja Facebookis teada hiljemalt 18. juuliks. Osalustasu ei ole vaja maksta enne järgmist suve ja julgustame kõiki registreeruma juba praegu, kasutades selleks siinse veebilehe päises olevat linki "Registreeri". Osalustasu maksmise kohta saadab korraldaja suvel registreerunule meeldetuletuse.
  • Korraldaja, konsulteerides MTÜ-ga Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts, jätab õiguse maratoni aega muuta vastavalt ilmaoludele.
  • Kui 21.-23. juulil 2023 valitsevad ebasoodsad ilmaolud, lükkub maraton edasi (üle-)järgmisele nädalavahetusele. Kui registreerunu ei saa osaleda maratonil uuel nädalavahetusel ja sellest korraldajale eelnevalt teada annab (e-post: abrukakylaselts@gmail.com), kannab MTÜ Abruka Külaselts osalustasu tema arveldusarvele tagasi sarnaselt eelneva meremaratoni praktikaga.
  • Maraton lükkub edasi eeskätt juhul, kui ilmaprognoos 18. juulil 2023, s.t. 3 päeva enne maratoni toimumist (või järgnevatel päevadel), lubab tuule tugevust 21.-23. juuliks Roomassaare sadamasse üle 8 m/s (s.h. puhangud). Korraldaja otsus tehakse teatavaks (e-posti kaudu) osalejatele ja sünnib järgmiste prognooside alusel: